خدمات پس از فروش

رایانه صنعت

مشتری گرامی

رایانه صنعت تمامی قطعات محصولات خود را از تاریخ تولید برای هرگونه خرابی به مدت سه سال ضمانت می کند.
بدین ترتیب هزینه هرگونه تعمیر و تعویض قطعات و نیز هزینه ایاب و ذهاب در طول مدت ضمانت به عهده شرکت است.بدیهی است موارد زیر شامل ضمانت نمی شود:
  • خرابی ناشی از استفاده و نگهداری نامناسب از محصول
  • خرابی ناشی از حمل و نقل نادرست محصول
  • هرگونه خرابی مربوط به روکش صندلی
  • خرابی ناشی از حوادث غیر مترقبه نظیر سیل ، زلزله و آتش سوزی
  • تعمیر یا دستکاری محصول توسط افراد متفرقه و خارج از نظارت واحد خدمات پس از فروش شرکت رایانه صنعت
پس از فروش شرکت رایانه صنعت رایانه صنعت همچنین به مدت پنج سال برای تمامی قطعات محصولات خود خدمات پشتیبانی ارائه می دهد. برای دریافت خدمات بالا ارائه ضمانت نامه الزامی است. این ضمانت نامه در مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران معتبر است. جهت استفاده از ضمانت و خدمات پس از فروش شرکت رایانه صنعت با شماره تلفن 61059-021 تماس حاصل فرمایید.