دریافت گواهینامه ارگونومیک محصول

دریافت گواهینامه ارگونومیک محصول

دریافت گواهینامه ارگونومیک محصول

۲۰ دی ۹۶ admin

دریافت گواهینامه ارگونومیک محصول توسط متخصصان انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی

به این وسیله به اطلاع میرساند بر اساس آزمونهای اختصاصی و استاندارد توسط متخصصان انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران و نتایج حاصل از این بررسی ها اعلام میدارد محصول شرکت رایانه صنعت از ویژگی های ارگونومیک لازم به منظور استفاده ی کاربران ایرانی برخوردار و مورد تایید می باشد.

گواهینامه ارگونومیک