طراحی جدید پایه و تعویض چرخ ها

طراحی جدید پایه و تعویض چرخ ها

طراحی جدید پایه و تعویض چرخ ها

۲۰ دی ۹۶ admin

طراحی مجدد پایه ها و تعویض چرخ ها به منظور ارتقا کیفیت

شرکت رایانه صنعت در راستای بهینه سازی و ارتقا کیفیت محصولات خود اقدام به تغییر در طراحی پایه و تعویض چرخها نموده است،
لذا از مورخه ۵/۱۱/۹۴ کلیه محصولات با پایه و چرخ جدید ارائه میگردد،