English
 
به شرکت رایانه صنعت خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

تندیس ها و افتخارات


 Standard 93 گواهینامه CE 
 Standard 93 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری سال 95 
 Standard 93 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری سال 93 
 Standard 93پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری سال 92 
 Standard 93پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری سال 91
 استاندارد 90 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری سال 90
 Standard 89 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری سال 89
 ISO 1002-2004  گواهینامه ISO 9001:2008 مدیریت کیفیت
 ISO 1002-2004  گواهینامه ISO 1002:2004 رضایتمندی مشتری
 ISO 9001-2008 2  گواهینامه ISO 9001:2008 مدیریت کیفیت
 Hofex 2015  لوح زرین و تندیس برترین تولید کننده مبلمان اداری در رسته صندلی مکان های عمومی ، انتظار و اجتماعات در نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری HOFEX 2015
 Hofex 2010  لوح زرین و تندیس برترین تولید کننده مبلمان اداری در رسته صندلی اداری در نمایشگاه بین المللی HOPEX 2010