صندلی انتظار استار با میز (۳ نفره)

صندلی انتظار استار با میز (۳ نفره)

W929p3v-w

فریم فلزی از پروفیل اختصاصی فرم بیضی با پوشش آبکاری نیکل کرم

کف و پشت از جنس فوم سرد با دا نسیته بالا

روکش چرم  PU مرغوب

شاسی صندلی از پروفیل mm80*40 و پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک

پایه از ورق ۱۲St ضخامت ۲mm با پوشش آبکاری نیکل کرم

روش تولید انحصاری کفی و پشتی با سیستم تولید های فرکانس