صندلی انتظار دانش آموزی ماکان ۱ (۲ نفر)

صندلی انتظار دانش آموزی ماکان ۱ (۲ نفر)

W915p2nta

مشخصات فنی صندلی انتظار ماکان ۱ – ۲نفره با میز (۵۱۷ C-T)


۱. اسکلت فلزی:اسکلت فلزی صندلی ماکان از جنس لوله¬ای به قطر۳۲میلیمتر با ضخامت۱.۸میلیمتر با فرم اختصاصی و پوشش رنگ پودر کوره¬ای الکترواستاتیک می باشد
۲. رودسته:جنس آن از P.Pمی¬باشد
۳. فریم پلاستیکی پشتی وکفی:جنس آن ازP.Pمی¬باشدکه ازدوبخش تشکیل می¬شود بخش اول فریم اصلی وبخش دوم فریم داخلی صندلی می¬باشد
۴. روکش صندلی:ازجنس چرم مصنوعی ویاپارچه درجه یک می¬باشد.
۵. فوم تشک صندلی:ازجنس اسفنجی به ضخامت۱۲میلیمترمی¬باشد.
۶. شاسی پایه انتظار:پایه¬های این قسمت ازلوله¬ای به قطر۴۸میلیمترباضخامت۱.۸میلیمتر و پروفیل ۶۰*۳۰ با روکش رنگ¬پودری¬کوره-ای الکترواستاتیک.
۷. فریم میز از جنس mdf با روکش و نوار pvc و شاسی فلزی به ضخامت mm3.5 و پوشش رنگ پودر کوره¬ای الکترواستاتیک می باشد .