صندلی انتظار ماکان (۳ نفره)

صندلی انتظار ماکان (۳ نفره)

W915p3xz

مشخصات فنی صندلی انتظار ماکان ۲ – ۳نفره (۵۱۸ C-X)


۱. اسکلت فلزی:اسکلت فلزی صندلی ماکان از جنس لوله¬ای به قطر۳۲میلیمتر با ضخامت۱.۸میلیمتر با فرم اختصاصی و پوشش رنگ پودر کوره¬ای الکترواستاتیک می باشد
۲. رودسته:جنس آن از P.Pمی¬باشد
۳. فریم پلاستیکی پشتی وکفی:جنس آن ازP.P r60 می¬باشد.
۴. شاسی پایه انتظار:پایه¬های این قسمت ازلوله¬ای به قطر۴۸میلیمترباضخامت۱.۸میلیمتر و پروفیل ۶۰*۳۰ با روکش رنگ¬پودری¬کوره-ای الکترواستاتیک.