رستورانی

صندلی کنفرانسی تندیس

مشخصات فنی صندلی کنفرانسی تندیس ۱. فریم کف و پشت صندلی از مواد پلاستیک از جنس پلی پروپیلن صنعتی و ...

صندلی کنفرانسی مدیکال

مشخصات فنی صندلی کنفرانسی مدیکال (۷۰۱ PF-B) ۱. فرم کف و پشت صندلی از مواد پلاستیک درجه یک p.p صنعتی ...

صندلی کنفرانسی بتا

مشخصات فنی صندلی کنفرانسی بتـا (۷۰۲ PF-B) ۱. فرم کف و پشت صندلی از مواد پلاستیک درجه یک p.p صنعتی ...

صندلی کنفرانسی آلفا

مشخصات فنی صندلی کنفرانسی آلفا (۷۰۳ PF-B) ۱. فرم کف و پشت صندلی از مواد پلاستیک درجه یک p.p صنعتی ...

صندلی کنفرانسی مدل رویال

 مشخصات فنی صندلی کنفرانسی رویال اسکلت فلزی:اسکلت از جنس لولهای به قطر۲۰میلیمتر با ضخامت۲میلیمتر با فرم اختصاصی با پوشش محافظتی ...

صندلی کنفرانسی ونوس ۱

مشخصات فنی صندلی کنفرانسی ونوس ۱ (۷۰۸ PF-B) ۱. فرم کف و پشت صندلی از مواد پلاستیک درجه یک p.p ...