کنفرانسی

صندلی کنفرانسی آریا

دسته ها در دو نوع ثابت و رو دسته انتگرال رویه پشتی از جنس پارچه و چرم PUمرغوب فوم کفی ...

صندلی کنفرانسی زیگما ۲

مشخصات فنی صندلی کنفرانسی زیگما ۲ (۹۰۷ MF) ۱. فریم کفی و پشتی صندلی از تخته ۸ لایه یک تکه ...

صندلی کنفرانسی مدل دلتا

صندلی کنفرانسی مدل دلتا ۱ _ فریم کفی و پشتی صندلی از تخته ۸ لایه یک تکه . ۲_ دسته ...

صندلی کنفرانسی سورنا

مشخصات فنی صندلی کنفرانسی سورنا ۱. فریم کف و پشت صندلی از تخته یک تکه ۸ لایی می باشد. ۲. ...

صندلی کنفرانسی مدل ۲۰۰۲

مشخصات فنی صندلی کنفرانسی ۲۰۰۲ (۸۰۳ SF) ۱. فریم کفی و پشتی صندلی از تخته ۸ لایه یک تکه . ...

صندلی کنفرانسی مدل ۲۰۰۴

مشخصات فنی صندلی کنفرانسی ۲۰۰۴ (۸۰۲ SF) ۱. فریم کفی و پشتی صندلی از تخته ۸ لایه یک تکه . ...

صندلی کنفرانسی مدل ماندا

مشخصات فنی صندلی کنفرانسی ماندا ( P 704) ۱. فرم کف و پشت صندلی از مواد پلاستیک درجه یک p.p صنعتی ...

صندلی کنفرانسی گلدیس

مشخصات فنی صندلی کنفرانسی گلدیس ۱. فریم کف و پشت صندلی از مواد پلاستیک از جنس پلی پروپیلن  صنعتی و نیز ...

صندلی کنفرانسی تندیس

مشخصات فنی صندلی کنفرانسی تندیس ۱. فریم کف و پشت صندلی از مواد پلاستیک از جنس پلی پروپیلن صنعتی و ...

صندلی کنفرانسی مدیکال

مشخصات فنی صندلی کنفرانسی مدیکال (۷۰۱ PF-B) ۱. فرم کف و پشت صندلی از مواد پلاستیک درجه یک p.p صنعتی ...